Jeg tilbyder

Bettinas Private

Pasningsordning

Jeg tilbyder et rolig og trygt miljø. Jeg arbejder ud fra at skabe et bevidst nærvær for børnene i hverdagen, som giver dem mere nærvær og glæde i hverdagen . Det er vigtigt for mig, er at vi har et godt samarbejde og at børnene har en god og tryg hverdag.

Jeg tilrettelægger selv min hverdag, hvor jeg sørger for gode og alsidige udfoldelsesmuligheder for børnene, således at det enkelte barns behov bliver tilgodeset. Såfremt I har ønsker hertil, er disse meget velkommen.

Jeg prioriterer at børnene kommer ud hver dag, så vores dag er, små gåture, ofte i skoven, ud i det blå/ grønne eller vi leger i haven, går på besøg eller noget helt andet.

Jeg arbejder ud fra læreplaner.

Vi har fast 1/2 time hverdag, hvor vi leger struktureret. Det kan være kropslige øvelser inde som ude, børneyoga i form af sange/ remser, børnemeditation og ikke mindst leg på vores air track.

Bevægelsespolitik:

Vision; Min vision er at, alle børnene bliver veluddannet, både fysisk, psykisk, socialt og ikke mindst motorisk, så de bliver udrustet til at klare deres hverdag videre i børnehave.

Værdier;  Trykhed, Fællesskab, Sundhed. At alle børnene er med i hverdagens rytme og fungere socialt i gruppen, at børnene er trygge og har en stabil/regelmæssig hverdag. At børnene får brugt noget energi, får mad og søvn efter behov.

Mål;  At børnene bliver klar og selvhjulpne til børnehaven.

Indsats; At styrke deres sanser gennem motorik, sang, lege, bevægelse inde/ude.

Vi tager på ture med tog/bus og vi går til musikalsk legestue/ musik Kaj ..

Aktiviterne er selvfølgelige vejledende som vi regulerer efter børn, vejr & vind.Re-certificering 6. marts 2017 med emne:Naturen som legeplads

Re-certificering 10.marts 2018 med emne: Bevægelse og sproglig udvikling

Re -certificering marts 2019 med emne: Børneyoga og mindfulness


Jeg tager billeder og dokumentere vores dagligdag ved hjælp af, en mappe med billeder - Barnet bog. En bog som I får med hjem når barnet stopper hos mig...
Kontakt:

Bettina Søemosegaard

Lundtoftevej 28

4293 Dianalund

Tlf: 22293475