Jeg tilbyder

Jeg tilbyder et rolig og trygt miljø. Jeg arbejder ud fra at skabe et bevidst nærvær for børnene i hverdagen, som giver dem mere nærvær og glæde i hverdagen . Det er vigtigt for mig, er at vi har et godt samarbejde og at børnene har en god og tryg hverdag.

Jeg tilrettelægger selv min hverdag, i et læringsmiljø, hvor jeg sørger for gode og alsidige udfoldelsesmuligheder for børnene, således at det enkelte barns behov bliver tilgodeset. Såfremt I har ønsker hertil, er disse meget velkommen.

Jeg prioriterer at børnene kommer ud hver dag, så vores dag er, små gåture, ofte i skoven, ud i det blå/ grønne, cykelture, vi leger i haven, går på besøg  hos andre børnepasser eller noget helt andet.

Læreplan: Jeg arbejder i daglig dagen, gennem aktiviteter, i et læringsmiljø, hvor børnene udvikler sig, lærer at være social og får brugt sin krop både fysisk og sprogligt.


DGI Bevægelsespolitik:

Vision; Min vision er at, alle børnene bliver veluddannet, både fysisk, psykisk, socialt og ikke mindst motorisk, så de bliver udrustet til at klare deres hverdag videre i børnehave.

Værdier;  Trykhed, Fællesskab, Sundhed. At alle børnene er med i hverdagens rytme og fungere socialt i gruppen, at børnene er trygge og har en stabil/regelmæssig hverdag. At børnene får brugt noget energi, får mad og søvn efter behov.

Mål;  At børnene bliver klar og selvhjulpne til børnehaven.

Indsats; At styrke deres sanser gennem motorik, sang, lege, bevægelse inde/ude.

Vi tager på ture med tog/bus, cykelture og vi går til musikalsk legestue/ musik Kaj ..

Aktiviterne er selvfølgelige vejledende som vi regulerer efter børn, vejr & vind.Re-certificering 6. marts 2017 med emne:Naturen som legeplads

Re-certificering 10.marts 2018 med emne: Bevægelse og sproglig udvikling

Re -certificering marts 2019 med emne: Børneyoga og mindfulness


Jeg tager billeder og dokumentere vores dagligdag ved hjælp af, en mappe med billeder - Barnet bog. En bog som I får med hjem når barnet stopper hos mig...